De Flirtweken
 

Home
Wat

Wie
Waarom
Ervaringen

 

Onderzoek

In 2011 hebben wij de Flirtlessen laten onderzoeken door een gerenommeerd wetenschapper: dr. Ad Bergsma - psycholoog en geluksonderzoeker, verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Resultaten in 't kort

Er hebben 597 kinderen meegedaan aan de enquête en zij hebben gemiddeld een 7,7 over voor de flirtlessen. Gemiddeld vinden ze de lessen dus leuk. Het hoge cijfer komt tot stand, doordat maar liefst 23% van de kinderen de flirtlessen met een tien belonen.

De leerlingen vonden de lessen niet alleen prettig om te volgen, maar hebben in het algemeen ook het gevoel dat ze er iets van leren. Een volle 83% van de leerlingen zegt nieuwe dingen geleerd te hebben. Hier komt bij dat 62% van de leerlingen volgend jaar graag opnieuw flirtles zou willen.

De lessen lijken ook positieve sociale gevolgen te hebben in de klas. 79% zegt dat de lessen de sfeer in de klas verbeteren. De goede sfeer gaat gepaard met reflectie op de eigen rol in de klas. 62% heeft het gevoel dat zij beter zicht hebben gekregen op de manier waarop klasgenoten op hen reageren. De lessen moedigen de leerlingen ook aan contact te maken. 56% Zegt dat de lessen een steun in de rug zijn om op anderen af te stappen

DownloadKlik hier om het Onderzoek flirtweken 2011-2012 te downloaden.


Stichting De Wij-Fabriek Postadres:
Libellenstraat 46 A
3061 VG Rotterdam
T: +31 (0)6 144 528 61 E: info@flirtweken.nl