De Flirtweken
 

Home
Wat

Waarom
Ervaringen

 

Wie is Flirtweken?

‘De Flirtweken’ is het bijzondere project van Stichting De Wij-Fabriek. Deze Stichting is speciaal in het leven geroepen om alle jongeren (van alle leerniveaus binnen ons onderwijssysteem) bewust en bekwaam te maken in hun sociaal-emotionele vaardigheden.

De behoefte aan toegespitste lessen waarin aandacht voor elkaar en omgang met elkaar centraal staan blijkt zeer groot. Onderwijs richt zich, vanzelfsprekend, vooral op onze intellectuele vermogens (rationele dimensie) maar hoe staat het met onze emotionele vermogens; hoe voelen wij ons ten opzichte van onszelf en van elkaar? (relationele dimensie. Dit is de basisvraag van waaruit Stichting De Wij-Fabriek projecten ontwerpt, ontwikkelt en uitrolt.

Stichting De Wij-Fabriek is opgericht door de flirtcoaches van het trainingsbureau The Flirt Company. Door de kracht van flirten te bundelen met de magie van theater en verhalen krijgt het project een bijzondere insteek die goed past bij de belevingswereld van jongeren. Daarom werken we nauw samen met de artistieke leiders van theatergroep Noordvolk.

“Door onze krachten te bundelen, is stichting De Wij-Fabriek ontstaan met een uitgebreide en diepgaande kennis en kunde op het gebied van coaching, training, onderwijs, flirten, jongeren, kinderen, interactieve theatervormen en (zorg)begeleiding. Geweldig!”

Uitvoering en ontwikkeling:

The Flirt Company

Noordvolk


PR:

Tialda


Wij worden gesteund door:

Fonds Schiedam Vlaardingen eo

VSB fonds

Fonds Westland

Fonds 1818

 


Stichting De Wij-Fabriek Postadres:
Libellenstraat 46 A
3061 VG Rotterdam
T: +31 (0)6 144 528 61 E: info@flirtweken.nl